Úvod » Reference » Zpětný odběr produkce z Depa mourů
Zpětný odběr produkce z Depa mourů
Lokace: Úpravna uhlí Ledvice
Investor: Severočeské doly, a.s.
Doba plnění: 1-7/2016

V rámci zakázky v objemu 35 mil. Kč byla uskutečněna komplexní dodávka elektro zařízení pro zakázku ukládání a zpětného použití odběru uhelných produktů, tj. mourů a průmyslových směsí, z produkce Úpravna uhlí Ledvice v případě potřeby jejich dočasného uskladnění na depu jih Doly Bílina. Vznikly dvě linky deponovaná a redeponovaná. Deponovaná linka se skládá z nových dopravníků DM 10, DM 11, DM 12A a DM 12B. Redeponovaná linka se skládá z dopravníků PD 96, PD 97.