Úvod » Reference » Optimalizace spalování kotle K4 v elektrárně Mělník.
Optimalizace spalování kotle K4 v elektrárně Mělník.
Lokace: Elektrárna Mělník
Investor: Energotrans, a.s.
Doba plnění: 8-11/2016
Účelem zakázky v objemu 24 mil. Kč byla optimalizace spalování kotle K4 v elektrárně Mělník a minimalizace sekundárních opatření kotle. Byly provedeny úpravy spalovacího systému kotle K4 v oblasti práškových hořáků, práškovodů, potrubí sekundárního vzduchu a potrubí recirkulace spalin, mlýnského okruhu a třídiče.