Úvod » Reference » Dálkové přenosy měřičů z VS v Mostě - II. etapa
Dálkové přenosy měřičů z VS v Mostě - II. etapa
Lokace: Most
Investor: Severočeská teplárenská, a.s.
Doba plnění: 3-11/2016

Byla dokončena realizace dálkových přenosů z měřičů tepla, vody a elektroměrů z výměníkových stanic v Mostě na dispečink Severočeské teplárenské, a.s. do Komořan v objemu cca 1,7 mil. Kč. Jedná se již o druhou etapu, v roce 2015 jsme realizovali přenosy z 19 VS (150 měřičů), v roce 2016 jsme realizovali větší objem 35 VS (259 měřičů). V roce 2017 bychom měli pokračovat dalšími cca 35 stanicemi. Součástí naší dodávky je i dispečerské pracoviště pro zobrazování, archivaci a předzpracování naměřených údajů včetně evidence všech měřičů a měřicích míst.