Úvod » Reference » Dálkové přenosy dat z měřičů tepla ČEZ - Počerady
Dálkové přenosy dat z měřičů tepla ČEZ - Počerady
Lokace: Elektrárna Počerady
Investor: Elektrárna Počerady, a.s.
Doba plnění: 6-8/2016

I v roce 2016 společnost MARTIA a.s. pokračovala v realizaci sběru a přenosu dat z fakturačních měřičů tepla v rámci vnitřního teplárenství ČEZ, a.s. Práce navazují na úspěšné zakázky v minulých letech, ve kterých společnost MARTIA a.s. pro zákazníky ČEZ Teplárenská, a.s. a ČEZ, a.s. úspěšně realizovala několik stovek obdobných měření. 

V roce 2016 se jednalo o měření dat a přenos dat z horkovodních přípojek do provozních objektů elektrárny Počerady. Opět byly použity měřiče Kamstrup MC602 s komunikačními moduly GSM-SIM Codea. Samotná komunikace mezi měřiči tepla a informačními systémy  ČEZ, a.s. je pod odborným dohledem našich techniků.