Úvod » Reference » Trafostanice Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Trafostanice Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Lokace: Ústí nad Labem
Investor: Krajská zdravotní, a.s.
Doba plnění: 10/2015-4/2016

Navýšením příkonu pro nový pavilón ústeckého komplexního onkologického centra V Podhájí a přechodem na vyšší napěťovou hladinu 22 kV proběhla v únoru 2016 montáž nové trafostanice 22/0,4 kV.

Realizaci stavby, včetně následného připojení, zajišťovala Divize služby pro distribuci.