Úvod » Reference » Modifikace systému chlazení kompresorové stanice pro SOP, Elektrárna Mělník
Modifikace systému chlazení kompresorové stanice pro SOP, Elektrárna Mělník
Lokace: Elektrárna Mělník
Investor: ČEZ a.s.
Doba plnění:

V rámci realizace technologie chlazení kompresorové stanice na EMĚ III, kde došlo k přechodu na jinou primární chladící vodu, a to tak, že místo čiřené vody (vysoké náklady na úpravu) se využívá voda surová, naše společnost realizovala pro generálního dodavatele AQUA- STYL s.r.o. kompletní subdodávku na klíč v části Elektro, MAR a ASŘTP.

Celá subdodávka spočívala v dodávce dvou rozvaděčů s ŘS Allen Bradley v provozu propojených optickou komunikační linkou, nových silových napájecích kabelů z rozvoden, SW pro řízení a ovládání zvyšovacích čerpadel a SW pro řízení provozu předávací stanice chlazení kompresorů. Součástí naší dodávky byla dodávka grafického displeje s vizualizací technologie, včetně vybudování nového dispečerského pracoviště s vizualizací.