Úvod » Reference » Dálkový odečet měřičů tepla (cca 3 300 ks) pro ČEZ Teplárenskou, a.s.
Dálkový odečet měřičů tepla (cca 3 300 ks) pro ČEZ Teplárenskou, a.s.
Lokace: Teplice, Bílina, Chomutov, Poříčí
Investor: ČEZ Teplárenská, a.s.
Doba plnění: 2016

Cílem celého projektu bylo nahrazení stávajícího SW pro dálkový odečet měřičů tepla ve Skupiny ČEZ při minimalizaci nákladů na výměny a úpravy komunikačních modulů používaných v měřičích tepla. Bylo potřeba vyřešit příjem a odesílání SMS, dekódování binárních dat ze SMS a především napojení nového SW do fakturačního systému SAP. Dalším požadavkem zákazníka bylo rozdělení systému do jednotlivých lokalit (4 lokality pro ČEZ Teplárenská, a.s. a jedna pro ČEZ a.s. - Divize výroba).

Celkově se jedná o přenos a zpracování cca 3100 měřičů tepla komunikujících prostřednictvím SMS vlastním binárním protokolem a cca 200 měřičů odečítaných po síti ethernet.

Ve čtyřech lokalitách byly instalovány samostatné servery vybavené GSM modemem pro příjem a zasílání SMS zpráv. Požadavkem zákazníka v páté lokalitě bylo využít stávající korporátní datové centrum a celý systém provozovat na virtuálním serveru. Dalším požadavkem bylo vypustit z důvodu virtuálního serveru napojení na GSM modem, ale využít stávající O2 SMS Connector.

Celý systém je vybudován na platformě SCADA systému Reliance.