Úvod » Reference » Výměna odpojovačů 12kV v Elektrárně Kamýk
Výměna odpojovačů 12kV v Elektrárně Kamýk
Lokace: Elektrárna Kamýk
Investor: ČEZ, a. s.
Doba plnění: 07/2017

Předmětem díla byla demontáž stávajících odpojovačů, dodávka a montáž 2 ks trojpólových vnitřních odpojovačů bez uzemňovače, typ: 5SNT-01216.1P, Ur=12kV, Ir=1600 A, s pohonem na rámu v rozvodně VN na bloku 47.

V rámci realizace byly provedeny konstrukční úpravy v jednotlivých kobkách, připojení silové a ovládací části odpojovačů, odzkoušení a uvedení do provozu, vystavení revizní zprávy a vypracování dokumentace skutečného provedení.