Úvod » Reference » Výměna chladičů generátoru TG7, Teplárna Trmice
Výměna chladičů generátoru TG7, Teplárna Trmice
Lokace: Teplárna Trmice
Investor: Janka Engeneering s.r.o.
Doba plnění: 19.6.2017 – 30.6.2017

Stávající vysloužilé chladiče generátoru byly vyměněny za nové výměnným způsobem. Byla použita mechanizace a podpůrná konstrukce. Původní ruční šoupata byla nahrazena standardními ventily, dále bylo potřeba provést úpravu připojovacích potrubí včetně navaření přírub.Celá sestava dostala nový nátěr a bylo opraveno okolní zdivo. Samotné chladiče byly dodány objednatelem.

Martia se na montáži podílela 100 % vlastními prostředky. Zajištovali jsme také likvidaci odpadu.