Úvod » Reference » MaR - SW práce pro ŘS Desigo a vizualizace Desigo Insight
MaR - SW práce pro ŘS Desigo a vizualizace Desigo Insight
Lokace: Archiv hlavního města Prahy v Chodovci
Investor: Siemens, s.r.o.
Doba plnění:

Tento projekt řešil software MaR vytápění a chlazení pro řídící systém Desigo a vizualizaci Desigo Insight v nové budově městského archivu hlavního města Prahy.

  • řízení strojovny chlazení , 4 chladící jednotky, 4 suché chladiče, dva zdvojené chladicí okruhy pro technologické chlazení a chlazení objektu
  • řízení předávacích stanic tepla v objektu, 2 rozdělovače celkem 9 topných větví.
  • 4 vzduchotechnické jednotky, 19x odvětrání místností.
  • monitoring a regulace teploty a vlhkosti v depotních a datových sálech
  • 42 FCU jednotek po sběrnici KNX pro klimatizaci jednotlivých místností
  • ovládání a monitoring osvětlení objektu