Úvod » Reference » Decentralizace tepelného hospodářství města Meziboří
Decentralizace tepelného hospodářství města Meziboří
Lokace: Meziboří
Investor: Cergomont s.r.o.
Doba plnění: 01-10/2017

Předmětem díla bylo vybudování 12 nových plynových kotelen v prostorách kotelen stávajících, zrušení čtyř stávajících kotelen a napojení topných soustav na nově vybudované horkovodní potrubí a dovybavení centrálního dispečinku. Projekt řešil zhotovení realizační projektové dokumentace části MaR, elektro a technologie. MARTIA a.s. realizovala dodávky a montáže elektro a MaR, komunikaci jednotlivých ŘS kotelen s dispečerským pracovištěm, včetně jeho dovybavení.