Úvod » Reference » Generální oprava generátorového vypínače VB4
Generální oprava generátorového vypínače VB4
Lokace: Elektrárna Dětmarovice
Investor: Elektrárna Dětmarovice, a.s.
Doba plnění: 02/2017 - 09/2017

Předmětem díla bylo provézt generální opravu na generátorovém vypínači výrobního bloku 4 po 21 letech provozu tak, aby byl zajištěn bezporuchový provoz zařízení do termínu další výrobcem doporučené generální opravy. Opravu jsme prováděli v součinnosti s naším poddodavatelem, společností ABB.