Úvod » Reference » Obnova ŘS ZTMP
Obnova ŘS ZTMP
Lokace: Elektrárna Mělník I.
Investor: Energotrans, a.s.
Doba plnění: 04/2017 - 12/2017

V této zakázce byly realizovány dodávky a práce týkající se především ASŘTP a MaR pro řízení provozu HV soustavy pro „Zásobování teplem města Prahy“ (ZTMP). Konkrétně o kompletní výměnu morálně dožilého starého ŘS Siemens Simatic S5 v redundantním provedení, který byl nahrazen moderním ŘS Siemens S7 – 417-5H v nové procesní skříni, pro řízení technologických procesů provozu Výměníkové stanice a Čerpací stanice „Praha“ v areálu elektrárny Mělník I.

Složitost a náročnost této zakázky spočívala především v krátkém čase pro samotnou realizaci výměny v průběhu letní odstávky (7 dnů) a zprovoznění systému, pro letní provoz HV soustavy, včetně vizualizace (HMI - 4050 proměnných) a komunikace navazující na řízení celé HV soustavy Pražskou Teplárenskou a. s. Současně byly vyměněny rozvaděče I/O. Tradičně velké komplikace byly způsobeny nedostatečnými původními projekčními podklady, zejména absencí více než stovky neznámých signálů, bez možnosti vyhledat je před samotnou realizací. Značné komplikace byly i s rozdělením řízení soustavy HV mezi dva samostatné subjekty, Energotrans, a.s. a Pražskou Teplárenskou, a.s. při dodržení zásad IT bezpečnosti. Závěrem však je možné konstatovat úspěšnou realizaci zakázky i přes zvládnutí všech výše popsaných potíží.