Úvod » Reference » Optimalizace sekundárního opatření K5, K6 na EMĚ I
Optimalizace sekundárního opatření K5, K6 na EMĚ I
Lokace: Elektrárna Mělník I.
Investor: Energotrans, a.s.
Doba plnění: 06/2017 - 12/2017


V této zakázce byly realizovány úpravy MO, hořáků na kotlích K5 a K6 v EMĚ I, měření a regulace, DSC, úpravy v oblastech SW, spalování a seřizování spalovacích poměrů pro zajištění bezpečnosti provozu  a snížení CO a NoXů.

Ukončení montáží, seřizování a měření na K5 a K6 a zásobování teplem města Prahy bylo obnoveno v souladu s harmonogramem a zakázka byla úspěšně dokončena a předána 18.12.2017. 

V současné době se realizuje předávací dokumentace (PTD a DSP)