Úvod » Reference » Výměna odpínače za rozvaděč vysokého napětí, TP_unif. Teplice
Výměna odpínače za rozvaděč vysokého napětí, TP_unif. Teplice
Lokace: Teplice
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.
Doba plnění: 01/2017 - 01/2018

Účelem zakázky bylo zpracování projektové dokumentace na úpravu technologie VN ve stávající (cizí) stanici TP_1208, kterou vlastní a provozuje SŽDC s.o.  Úprava spočívala ve výměně stávající kobkové technologie (na pozici 1 a 2 ve stanici) za rozvaděč VN, již ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s.