Úvod » Reference » Rekonstrukce vzdušného a kabelového vedení v obci Chloumek u Kasejovic
Rekonstrukce vzdušného a kabelového vedení v obci Chloumek u Kasejovic
Lokace: Chloumek u Kasejovic
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.
Doba plnění: 2017

Tvorba projektové dokumentace na stavbu nového kabelového vedení NN a rekonstrukci vzdušného vedení NN v obci Chloumek u Kasejovic.

Projekt řeší obnovu  a zesílení venkovního vedení NN  o délce 980 m v obci Chloumek u Kasejovic z důvodu nevyhovujících parametrů vedení - impedance na konci sítě 1,2 ohmu.