Úvod » Reference » Oprava stávající linky VN7847 35 kV, JN, Tanvald - II. etapa
Oprava stávající linky VN7847 35 kV, JN, Tanvald - II. etapa
Lokace: Tanvald
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.
Doba plnění: 03/2017 - 8/2017

V rámci zakázky se zrealizovala projektová dokumentace na opravu stávající linky VN7847 35 kV z důvodu nevyhovujícího stavu a stáří. Oprava spočívala ve výměně podpěrných bodů, vodičů, konzol a izolátorů za nové. Délka cca. 3025 metrů.

Stavba je v současné době v realizaci.