Úvod » Reference » Oprava vedení NN v obci Stružná - Horní Tašovice
Oprava vedení NN v obci Stružná - Horní Tašovice
Lokace: Stružná - Horní Tašovice
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.
Doba plnění: 6/2016 - 1/2017

V rámci zakázky byla vyhotovena projektová dokumentace na opravu vedení NN v obci Stružná – Horní Tašovice z důvodu nevyhovujícího stavu a stáří. Oprava spočívala ve výměně podpěrných bodů, vodičů, rozpojovacích, přípojkových skříní a přípojek za nové, stávající konstrukce byly opatřeny nátěrem.