Úvod » Údržba » Úvod
Zajišťujeme komplexní údržby SKŘ a elektro na tepelných elektrárnách a teplárnách patřících do Skupiny ČEZ.
Provádíme zákonem stanovenou povinnost vyplývající z nařízení vlády a prováděcích vyhlášek v souladu s ČSN o periodicitě provádění revizí v závislosti na umístění zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru, ve kterém je zařízení umístěno.
Provádíme servis plynových zařízení a kotlů včetně měření spalin.
V oblasti metrologie nabízíme kalibrace měřidel v oborech měření teploty a tlaku.

Reference